1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний

Вправа 328

І. Спишіть прислів’я, розкриваючи дужки. Підкресліть вивчені орфограми, поясніть написання.

1. Без нашого Гриця вода не освятиться.

2. Велике дерево поволі росте.

3. Під лежачий камінь вода не тече.

4. Хоч близько, та слизько.

5. Яке коріння, таке й насіння.

6. Лобом муру не пробєш.

7. І будень, і неділя — все лінивому безділля.

8. Дома й стіни допомагають.