1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний 2013 рік

Вправа 337

Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть багатозначні слова і поясніть лексичне значення, у якому вжито кожне з них. Які ще значення вони мають?

1. Місяць на небі, зіроньки сяють.

2. До доброї криниці стежка протоптана.

3. Іди, іди, дощику, зварю тобі борщику у новому горщику.

4. Гонор голову ломить, а холод — душу.

5. Ой у полі озеречко, там плавало відеречко, там козаки молодії кониченьки напували.