1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний

Вправа 337

Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть багатозначні слова і поясніть лексичне значення, у якому вжито кожне з них. Які ще значення вони мають?

Місяць на небі, зіроньки сяють. До доброї криниці стежка протоптана. Іди, іди, дощику, зварю тобі борщику у новому горщику. Гонор голову ломить, а холод — душу. Ой у полі озеречко, там плавало відеречко, там козаки молодії кониченьки напували.

« Назад Вперед »