1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний 2013 рік

Вправа 338

З’ясуйте лексичні значення виділених слів, користуючись поданими нижче відомостями з культури мовлення. Чи доречно ці слова вжито в реченнях? Відредагуйте і запишіть речення.

1. Особливо людні площі й вулиці міста у свята.
2. Найважче лікувати душу людини.
3. Софія та Максим навчаються у музичній школі.
4. У Маринки музикальний слух.