1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний

Вправа 348

Випишіть стилістично забарвлені слова. Визначте, у якому стилі може бути використане кожне з них. Чим ці слова відрізняються від загальновживаних?
Радіус (наук.), зирити (розм., худ.), ледащо (розм., худ.), серденько (розм., худ.), загальнонародний (публіц.), велик (розм., худ.), суфікс (наук.), відфутболити (розм.), військово-патріотичний (публіц.), фотосинтез (наук.), декларація (офіц.-діл.), дітлашня (розм., худ.).