1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний 2013 рік

Вправа 357

І. Прочитайте текст, обираючи з поданих у дужках синонімів найбільш доцільний. Обґрунтуйте свій вибір.

СОКІЛ-БОРИВІТЕР

Я йшов лугом і раптом помітив, що високо над травою, тріпочучи крилами, висить на одному місці птах. Я подивився в бінокль і побачив маленького сокола-боривітра... Він пильно дивився вниз і раптом, щось помітивши, каменем упав у траву. Одна мить — і в кігтях у нього було мишеня, що необережно визирнуло з нірки. Як же міг птах здалеку угледіти свою крихітну здобич? Справа в тому, що багато хижих птахів володіють дивовижно гострим зором. І помічає боривітер мишеня за десятки метрів.