1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний 2013 рік

Вправа 364

Відредагуйте речення, замінивши одне зі спільнокореневих слів синонімом. Відредаговані речення запишіть. Розкажіть про роль синонімів у мовленні.

Мама працювала в лікарні й пишалася своєю роботою. Снігова хурделиця замела все навколо. Навіть у вихідний день до школи прийшло багато учнів. Помітивши за вікном товариша, хлопець непомітно вийшов із хати. В оголошенні повідомлялося про новий кінофільм.