1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний

Вправа 366

Прочитайте текст, визначте його стиль мовлення. Випишіть антонімічні пари і поясніть їхню роль у тексті.
Лісу, степу; тепле, холодна; менше, більше; дикорослих, культурних.