1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний

Вправа 368

І. Замініть прикметники у словосполученнях антонімами. Запишіть утворені словосполучення. Скористайтеся словником антонімів.
Старе дерево — молоде дерево, старий велосипед новий велосипед, глибока річка — мілка річка, глибокі знання — поверхові знання, тихе щебетання — голосне щебетання, тихий сон — неспокійний сон, свіжий хліб — черствий хліб, свіжий огірок — в’ялий огірок.

II. З одним утвореним словосполученням складіть і запишіть речення з однорідними членами.
Навесні голосне щебетання птахів линуло звідусіль: із лісу, саду, скверів і парків.