1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. ЗАБОЛОТНИЙ 2013 рік

Вправа 370

І. Спишіть прислів’я, вставляючи в кожному з них пропущений антонім до виділеного слова. Визначте частини мови антонімів. Вивчіть напам’ять два прислів’я (на вибір).

1. Не несися високо бо низько (присл.) сядеш.
2. Хоч далеко, та ходить легко, а хоч близько (присл.), та ходить слизько.
3. Лучче з доброго коня впасти, ніж на поганому (прикм.) їхати.
4. Мудрого шукай, нерозумного (прикм. у якості ім.) обходь.
5. Дешеву юшку надвір виливають, а дорогу (прикм.) поїдають.
6. Праця чоловіка годує, а лінь (ім.) марнує.

II. Виконайте синтаксичний розбір останнього речення.

Праця чоловіка годує, а лінь марнує.

Розповідне, складне, неокличне, сполучниковий зв’язок.