1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний

Вправа 377

Складіть: а) два речення з багатозначним словом ключ так, щоб це слово було вжито з різними значеннями; б) два речення із словом ключ так, щоб відповідні слова виступали омонімами.

а) Різні значення: До велосипеда має бути обов’язковий набір ключів. Журавлиний ключ журно курликав у височині.

б) Омоніми: Ключ до розгадки міститься в самому питанні. Музичний ключ часто зображують для позначення текстів, що стосуються музики.