1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний

Вправа 39

II. Випишіть дієслова, у дужках скорочено зазначте їхній час, особу та число або вкажіть, що це неозначена форма.
Шанується (теп. час, 3 ос., одн.), завершує (теп. час, 3 ос., одн.), поминають (теп. час, 3 ос., мн.), зачиняє (теп. час, 3 ос., одн.), надає (теп. час, З ос., одн.), господарювати (неознач. ф.), тримає (теп. час, 3 ос., одн.), приїде (майб. час, 3 ос., одн.), виганяти (неознач. ф.).