1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний

Вправа 403

Позначте в словах корені, дібравши усно до цих слів по 2–3 спільнокореневих. У яких з поданих слів корінь може змінювати звуковий склад?

Барабан, земля, зелений, шість, книга, ходити, дуб.