1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний

Вправа 408

Прочитайте речення. Знайдіть у них помилки, пов’язані з невиправданим уживанням спільнокореневих слів. Запишіть речення, уникаючи помилок. Скористайтеся поданою нижче рубрикою «Культура мовлення».
Оцінки цього року в мене найкращі. Ми зробили птахів із паперу. Щоранку я роблю зарядку. Бабуся назбирала ягід і зварила малинове варення. Нові працівники швидко виконали роботу.