1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний 2013 рік

Вправа 412

І. Спишіть слова, позначте в них префікси.

Співучасник, співавтор; списати, скласти; примазати, присипати; протитанковий, протилежний; міжміський, міжрегіональний; прочитати, продивитися; надписати, надточити; передосінній, передранковий; прабаба, прадід.

ІІ. Доберіть до кожного слова і запишіть слово з таким самим префіксом. З двома дібраними словами складіть і запишіть речення.

Мій прадід розповідав, що вся наша родина походить із відомого козацького роду. Передранковий туман укрив зелені луки.