1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний

Вправа 415

II. Виконайте фонетичний розбір виділеного слова.
Вітри́ще — [в´ітри́шче], ві-три-ще — усі 3 склади відкриті.

[в´] — пригол., пом’як., буква в;
[і] — гол., буква і;
[т] — пригол., глух., тв., буква т;
[р] — пригол., дзвін., тв., буква р;
[и] — гол., наголош., буква и;
[ші — пригол., глух., тв., буква щ;
[ч] — пригол., глух., буква щ;
[е] — гол., буква е;
7 букв, 8 звуків.