1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний

Вправа 422

І. Спишіть речення, розкриваючи дужки. Обґрунтуйте написання. Підкресліть у словах орфограми «букви з – с у префіксі з-(с-)», «буква з у кінці префіксів роз-, без-».
Не стримати хвилю Черемошу, коли він зануртує, скидаючи з себе зимову одіж.
Недалеко від печери крикнула сполохано сова, вдарила крильми, сколихнувши тишу.
Люблю, коли в вікно розкрите, шумлять безжурно дерева.
Сонце вже похилилося геть із полудня і стояло над вершиною лісу, купаючи своє скісне проміння в спінених хвилях потоку.

II. Поясніть лексичне значення виділених слів. За потреби скористайтеся тлумачним словником.
Зануртувати — бурлити, стрімко пливти (про течію річки).
Безжурно — не маючи смутку, легко, весело.