1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний

Вправа 426

II. Пригадайте правила написання букв е, и в корені слова. Випишіть виділені слова. Обґрунтуйте написання.

Вітер, велику, дерев, степу, тихенько, весняний.

 

ІІІ. Знайдіть і випишіть слова із суфіксами, що надають тексту емоційного забарвлення. Розберіть їх за будовою.

Маленьких, травинок, тихенько.