Вправа 427

І. Спишіть прислів’я, вставляючи на місці пропуску букву е або и. Обґрунтуйте написання. Підкресліть орфограми в коренях слів.
Що нині утече, те завтра не зловиш.
Верба водою живе, верба воду і береже.
Тиха вода високі береги підмиває.
Набалакався — і в торбу не вбереш.
З ким поведешся, того й наберешся.
Під лежачий камінь вода не тече.

II. Поясніть, як ви розумієте зміст записаних прислів’їв. Опишіть життєву ситуацію, за якої можна було б використати останнє прислів’я.
Життєва ситуація: якщо спостерігати за спортивними змаганнями чи тренуваннями спортсменів, то сам сильним не станеш, треба багато працювати, а не лежати на дивані. Тому й кажуть, що під лежачий камінь вода не тече.