1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний

Вправа 434

Складіть кожен словниковий диктант (8 слів) на правопис префіксів пре-, при-, роз-, без-, з- (зі-, с-). Продиктуйте один одному дібрані слова. Перевірте правильність написання.

Прірва, безкозирка, розхитати, зшитий, скочити, премилий, прихорошувати, розставання.

Прехороший, прізвисько, розклад, безтурботний, прихорошувати, скинути, зчепитися, схопити.