1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний

Вправа 435

I. Запишіть слова в дві колонки: а) з префіксами; б) без префіксів. Підкресліть орфограми. Поясніть лексичні значення слів другої колонки. За потреби скористайтеся словником іншомовних слів.

а) З префіксами: прекрасно, презлющий, прибережжя, престрашенний, предвічний;
б) без префіксів: предківський, презентація, привілей, пріоритет, престиж, прем’єра, президент, преамбула.

II. Випишіть з тлумачного словника або словника іншомовних слів п’ять слів з початковою частинкою пре-, яка входить до складу кореня.

Презент, президія, преса, престо, префікс.