1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний

Вправа 439

Накресліть «східці» у зошиті та заповніть їх спільнокореневими словами.

л і с          
л і с о к      
л і с н и к    
л і с и с т и й

 

        х і д
      с х і д
    в и х і д
п е р е х і д