1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний

Вправа 485

ІІ. Виконайте завдання до тексту.
1. Визначте тему й основну думку тексту. Доберіть свій варіант заголовка, який відображав би основну думку тексту.
2. Визначте мікротеми висловлювання, тематичні речення та ключові слова.
3. Обґрунтуйте поділ тексту на абзаци.
4. Визначте структуру тексту (вступ, основну частину, кінцівку).
5. Прочитайте поданий нижче план до тексту. Знайдіть у тексті частини, які відповідають кожному пункту плану. Складіть і запишіть свій варіант плану.

Кожум’яка
План

1. Печеніги на одному березі, військо Володимира — на другому.
2. Пропозиція печенізького ватажка про поєдинок богатирів.
3. Старий воїн розповів про свого сина.
4. Кожум’яка виграв поєдинок.
5. Закладено місто Переяслав.

Повідомити про помилку