1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний

Вправа 491

ІІ. Виконайте завдання до тексту.
1. Визначте тему й основну думку тексту, стиль і тип мовлення.
2. Визначте адресата та мету висловлювання.
3. Виділіть структурні частини тексту (вступ, основна частина, кінцівка).
4. Виділіть мікротеми, доберіть до них заголовки. Складіть і запишіть план тексту.

 

Слобідська Україна
План

1. Багата історія краю.
2. «Дике поле».
3. Заснування слобід і міст.
4. Будівництво укріплень, церков і шкіл.
5. Край високорозвинених господарства й культури.

ІІІ. Виберіть один із запропонованих варіантів продовження речення (за текстом).

1. Б історії
2. В перемогу київського князя Володимира над полозцями
3. А після спустошливих набігів монголо-тагар він тривалий час залишався незаселеиим
4. Г Суми, Харків
5. А укріплень і церков
6. Б слобода.