1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний

Вправа 5

Перемалюйте на дошці ланцюжок і колективно запишіть (1–2 словами) у порожні кільця продовження поданого твердження.
Спілкуватися; засвоювати нові знання; пізнавати світ; зберігати спадщину.