1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний

Вправа 500

Художній стиль: Місяць усе щедріше оббризкував сяйвом оброшені дерева і шляхи. Чіткіше вимальовувалися не розсідлані коні. А притишені пісні козаків поривалися на далекі дороги. (Михайло Стельмах)

Науковий стиль: Молекула води складається з одного атома Оксигсну і двох атомів Гідрогену. Серед величезного різноманіття молекул, побудованих на основі атомів Карбону, є складені з мільйонів атомів. Саме такі молекули входять до складу живих істот. (З підручника фізики для 7 класу)