1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний

Вправа 524

Публіцистика — література, що висвітлює важливі для суспільства проблеми в книжках, пресі, окремих статтях;
редактор — особа, яка готує до друку тексти, рукописи;
редакція (газети) — колектив, що готує та випускає у світ газети, журнали;
кореспондент — літературний співробітник періодичної преси, радіо, телебачення;
колонка (газетна) — ряд слів тексту, що розміщені по вертикалі певною шириною;
рубрика — певний розділ у газеті, журналі тощо.