1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний

Вправа 55

Об’єднайтеся в групи (за варіантами чи рядами). За допомогою прийменників, позначених на малюнку, побудуйте словосполучення, які складалися б з дієслів та іменника стадіон. Дієслова добирайте самостійно. Групи (чи їхні представники) виконують завдання почергово, рухаючись від позначки «Старт». За правильну відповідь – 1 бал.

Доїхати до стадіону; розповідати про стадіон; бути біля стадіону; зупинитися перед стадіоном; стати серед стадіону; вибігти зі стадіону; піднятися над стадіоном; завезти для стадіону; відійти від стадіону; бігти по стадіону; чути за стадіоном.