1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний

Вправа 9

II. Випишіть по два слова в такій послідовності: іменники, прикметники, займенники, дієслова. Скористайтеся таблицею «Частини мови» на форзаці підручника.
Іменники: ласку; добрість.
Прикметники: рідного, теплої.
Займенники: мене, твоїх.
Дієслова: пізнати, забилось.

III. Доберіть синоніми до виділених слів. За потреби скористайтеся словником синонімів.
Ласка — ніжність, пестощі, доброта.
Хата — дім, будинок, оселя.
Лагідна — ніжна, славна, сердечна.