1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний 2013 рік

Вправа 378

І. Спишіть речення, підкресліть омоніми, надпишіть над ними частину мови.

1. Ой піду я в чисте поле (ім.), там дівчина просо поле (дієсл.).

2. Пам’ятаю, вишні доспівали (дієсл.), наливаючись сонцем в саду.

3. Друзі тихо доспівали (дієсл.) свою пісню.

4. Журавлиний в небі ключ (ім.) відімкнув весну, як ключ (ім.).

ІІ. Знайдіть і запишіть фонетичною транскрипцією два слова, у кожному з яких кількість звуків і букв різна.

Пам’ята́ю [памйа́тайу] — 7 6., 9 зв., свою́ [свойу́] — 4 б., 5 зв.

Повідомити про помилку