1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний 2018 рік

Вправа 109

Спишіть речення, добираючи потрібне слово.

1. Ось коли б молочка парного, молочка б я випив.
2. Захар потис довгі, трохи ніби пересохлі музикальні пальці піаніста.
3. Частина кінокартин Олександра Довженка безповоротно загинула в часи воєнного лихоліття.
4. Освітлена місяцем шхуна стояла непорушно на водній поверхні.