1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний 2018 рік

Вправа 110

З’ясуйте лексичні значення виділених слів, користуючись відомостями з культури мовлення на с. 48. Чи доречно ці слова вжито в реченнях? Відредагуйте й запишіть речення.

1. Людяний — який щиро, доброзичливо, чуйно ставиться до інших; уважний до чужих потреб; гуманний.
2. Лічити — називати числа у послідовному порядку.
3. Музикальний — обдарований здатністю точно сприймати музику, відчувати й виконувати музичні твори; мелодійний.
4. Музичний — який стосується музики як виду мистецтва; обслуговує потреби осіб, які пов’язані з музикою; прикметник до музика — мистецтво, що відображає дійсність у художньо-звукових образах.

Відредаговані речення

1. Особливо людні площі й вулиці міста у свята.
2. Найважче лікувати душу людини людини.
3. Софія та Максим навчаються в музичній школі.
4. У Маринки музикальний слух.