Вправа 113

ІІ. Виконайте завдання до тексту.
1. Поясніть лексичні значення виділених слів. Які із цих слів однозначні, а які – багатозначні? Який словник може вам знадобитися для виконання цього завдання?

Прапор — полотнище одного або кількох кольорів, можливо, із якимось зображенням, яке є символом держави, організації тощо.
Сотня — військова одиниця, 100 козаків, слово багатозначне.
Малинові — червоний із синюватим відтінком, кольору малини; багатозначне слово.
Державний (символ) — офіційний знак, річ, яка вказує на державність, на ознаки певної країни (однозначне).
2. Чи є в тексті слова, ужиті в переносному значенні? Складіть і запишіть речення зі словом чисте, ужитим у переносному значенні.
Дуже важливо, щоб у людини було чисте сумління.
3. Виберіть із тексту два слова, до яких можна дібрати антоніми.
Фантастичний — реальний. Чистий — брудний.
4. Який синонім до слова прапор ужито в тексті? З якою метою? Виберіть з тексту 2–3 слова, які можна замінити синонімами. Запишіть синонімічні ряди.
Стяг.
власний — особистий
популярним — улюбленим
жовтим — золотим
лан — поле, нива
замайорів — піднявся, затріпотів, піднісся.

 


Коментарі

Всього коментарів: 0