Вправа 131

Позначте в словах корені, дібравши усно до цих слів по 2–3 спільнокореневих.

Барабан, земля, зелений, шість, книга.

шість — шести

книга — книзі — книжка