1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний 2018 рік

Вправа 132

І. Запишіть слова у дві колонки: 1) спільнокореневі зі словом читанка; 2) форми слова читанка.

а) читанка — читацький, читати, читець, перечитати, читаночка;

б) читанка — читанці, читанки, читанкою, читанок, читанками.