1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний 2018 рік

Вправа 134

ІІ. Знайдіть у тексті спільнокореневі слова. Простежте, як вони допомагають зв’язати речення в тексті.
Екстрим — екстремальний — екстремал, парашутний — парашут, альпінізм — альпіністи.

ІІІ. Поясніть лексичні значення виділених слів. Доберіть до них спільнокореневі. За потреби скористайтеся тлумачним словником.
Сплав — дія за значенням сплавити, сплавляти.
Екіпіровка — усе те, що потрібне для спорядження, обмундирування кого-, чого-небудь.