1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний 2018 рік

Вправа 136

Поясніть відмінність у значенні слів: а) водяний, водянистий; б) земний, земляний. З кожним із цих слів складіть словосполучення «іменник + прикметник». За потреби скористайтеся тлумачним словником.

Водяний — знаходиться у воді, водянистий — рідкий

Земний — живе на землі, земляний — зроблений з землі

Водяний равлик, водянисте желе, земна людина, земляний горщечок.

Повідомити про помилку