1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний 2018 рік

Вправа 137

І. Спишіть слова, позначте корені та закінчення.

Птах, пташеня, пташиний, пташечка, радий, радість, радісна, висота, високий, превисокий, заморський, невеликий.

ІІ. До виділених слів доберіть усно по одному спільнокореневому слову. Складіть із дібраними словами одне речення (письмово).