Вправа 138

Прочитайте речення. Знайдіть у них помилки, пов’язані з невиправданим уживанням спільнокореневих слів. Запишіть речення, уникаючи помилок. Скористайтеся поданою нижче рубрикою «Культура мовлення».

1. Річні оцінки в мене найкращі.
2. Ми зробили з паперу птахів.
3. Щоранку я роблю зарядку.
4. Бабуся назбирала малини і зварила варення.
5. Нові робітники швидко виконали завдання.