Вправа 142

Доберіть до поданих слів антоніми. Запишіть утворені антонімічні пари. Позначте префікси й корені.

Розв'язаний — зав'язаний

відв'язаний — прив’язаний

вмикати — вимикати

вилізати — залізати

вдихати — видихати

відцвітати — зацвітати

прихилятися — відхилятися.