1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний 2018 рік

Вправа 146

І. Спишіть слова, позначте в них корені, суфікси, закінчення.

Весн-ян-ий, зим-ов-ий, літ-н-ій, осін-н-ій, плазм-ов-ий, чит-ач, сніжок, малесеньк-ий, лег-еньк-ий, одес-ит, херсон-ськ-ий.

ІІ. З одним поданим словом (на вибір) складіть і запишіть речення.

Херсонські томати найсмачніші в Україні.

Повідомити про помилку