Вправа 148

Перебудуйте подані речення, посиливши їхнє емоційне забарвлення й виразність. Для цього замініть виділені слова спільнокореневими із суфіксами позитивної чи негативної оцінки.

1. Посіявся рясненький дощик.
2. Перед нами розкинувся лісок.
3. Вовчисько повільно підкрадався до села.
4. З-під торішнього листя пробилася перша травичка.
5. Вітрюган (вітрище) виє голодним вовком.


Коментарі

Всього коментарів: 0