1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний 2018 рік

Вправа 154

Доберіть і запишіть слова за схемами.

1. Про-ліс-ок.
2. Кіш-ечк-а.
3. С-фотографова-н-ий.