Вправа 163

І. Запишіть слова під диктовку вчителя. Написане уважно звірте з надрукованим. Виділіть суфікси й обґрунтуйте написання в них ненаголошених голосних.

Пал-иц-я, гарне-еньк-ий, стріч-ечк-а, ніж-еньк-а, промін-чик, менш-еньк-ий, корін-чик, праців-ник, печ-ив-о, рівнес-еньк-ий, ключ-ик, тонес-еньк-ий, доріж-еньк-а.

ІІ. Доберіть і запишіть спільнокореневі слова до виділених слів.

Ніженька — ніжка, нога, підніжний.
Ключик — ключ, ключник, ключниця.

Коментарі

Всього коментарів: 0