1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний 2018 рік

Вправа 165

І. Спишіть прислів’я, уставляючи на місці пропуску букву е або и. Обґрунтуйте написання. Підкресліть орфограми в коренях слів.

1. Що нині утече, те завтра не зловиш.
2. Верба водою живе, верба воду і береже.
3. Тиха вода високі береги підмиває.
4. Набалакався — і в торбу не вбереш.
5. З ким поведешся, того й наберешся.
6. Під лежачий камінь вода не тече.