Вправа 173

І. Запишіть слова у дві колонки: 1) з префіксами; 2) без префіксів. Поясніть лексичні значення слів другої колонки.
1) прекрасно, презлющий, прибережжя, престрашенний, предвічний.
2) презентація — показ
привілей — пільга, кращі, вигідні умови
предківський — той, що належить минулим поколінням
пріоритет — першочергове завдання, те, що на першому плані, місці
престиж — громадська оцінка суспільної вагомості особи, групи, організації тощо
прем’єра — перший показ, виконання
президент — керівник держави, організатор підприємства
преамбула — передмова.

II. Випишіть із тлумачного словника або словника іншомовних слів п’ять слів з початковою частинкою пре-­, яка входить до складу кореня.
претендент, президія, прелюдія, прем’єр, препарат, премія, предмет, прейскурант.


Коментарі

Всього коментарів: 0