Вправа 176

І. Спишіть речення, уставляючи в префіксах пропущену букву е або и. Обґрунтуйте свій вибір.
1. Придорожні берези струшували холодну росу.
2. Ліс прибрався в іній та ожеледь.
3. А премудрим умам, роботящим рукам перелоги орать.
4. Стоять дерева, мов зелені коні, що в літо прискакали із весни.
5. Тихо сіяв на прив’яле листя, на присмажені трави і хліба дрібний, як роса холодний, дощ.

ІІ. Розберіть за будовою виділені слова.

премудрим

прискакали