Вправа 177

II. Виконайте завдання до тексту.
1. Випишіть по три слова зі звуковим і нульовим закінченням. Які граматичні значення виражають ці закінчення?
2. Випишіть декілька слів, які стосуються музичного й хореографічного мистецтв. Доберіть до них спільнокореневі. Виділіть корені.
3. Виконайте письмовий розбір виділених слів за будовою.
4. Випишіть 3–4 дієслова з префіксами. Якого значення надали ці префікси словам?
5. Доберіть дві форми іменника балет та два спільнокореневих слова до нього. З одним спільнокореневим словом (на вибір) складіть і запишіть речення.

1. Києва (ч. р., одн., Р. в.); стрибок (ч. р., одн., Н. в.)
2. стрибок — стрибати, підстрибками
грація — граційний, граційність
стилю — стильовий, стиліст, стильний
хору — хоровий, хореографічний
фортепіано — фортепіанний
консерваторії — консерваторійний
солістом — сольний
хореографом — хореографічний, хоровий, хор.
3. стрибок, думками, написати, світового, балету
4. відірваний — обірваний, підірваний, надірваний
написати — записати, переписати, відписати
підхопив — відхопив, обхопив, захопив
приїздять — від’їздять, об’їздять, переїздять
5. балет — балетом, балету балет — балетний, балетмейстер