1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний 2018 рік

Вправа 179

Накресліть «східці» в зошиті та заповніть їх спільнокореневими словами.

ліс
лісок
лісник
лісистий

хід
хода
вихід
перехід