1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний 2018 рік

Вправа 192

II. Знайдіть у тексті приклади слів, які складаються з одного, двох і трьох звуків.

і, й; із, зі; ній, суп


III. Запишіть окремо голосні та приголосні звуки, з яких складаються виділені слова. Вимовте ці звуки. Скористайтеся картою звуків, уміщеною на форзаці.

живуть: гол. — [и], [у], пригол. — [ж], [в], [т’]
високий: гол. — [и], [о], [и], пригол. — [в], [с], [к], [й]
урожаїв: гол. — [у], [о], [а], [і], пригол. — [р], [ж], [й], [в]