Вправа 194

Запишіть слова фонетичною транскрипцією. Біля кожного слова зазначте кількість букв і звуків у ньому. Назвіть ці букви, вимовте звуки.

Українець [украйі’нец’], допомога [допомо’га], Херсон [Херсо’н], Луцьк [Луц’к], дідусь [д’ідус’], урожай [урожа’й], явори [йавори’].


Коментарі

Всього коментарів: 0